เซเรียอาเดือนพฤศจิกายน

ตารางคะแนนเซเรียอา

 

โปรแกรมการแข่งขัน เดือนพฤศจิกายน

19 พฤศจิกายน 2560

20 พฤศจิกายน 2560

21 พฤศจิกายน 2560

25 พฤศจิกายน 2560

26 พฤศจิกายน 2560

27 พฤศจิกายน 2560

28 พฤศจิกายน 2560